Vill du också lära dig laga dina persienner

Vi har allt material du behöver för att laga dina persienner.  Persienntillbehör som ändskydd, beslag, bottenknapp, bygel, clips, lina, lagerbox, stav, linknape, linlås, skarvstång, snörledare, stånghållare, stegband, stegbandsrulle, upphängningsjärn, vändknapp, vridstång mm. Här hittar du alla persienntillbehören. 

Nu har även även alla tillbehör till Novolux persienner som bottenknappar, hissband, kedjehållare, kedjelås, kulkedja, stegbandsförstärkare, komplett reglage med skarvhylsa. Du hittar de tillbehören här.

Vi har även ett specialverktyg underlätta lagningen av dina persienner. Beställ det här.